U bent hier

Adressen

predikant kapelgemeente
vacant
Bijstand in het pastoraat: ds. K.H. Bogerd
Achterwei 34, 9113 PR Wâlterswâld
tel. 0511-421388 | b.g.g. 06-36275893
 

Preses kerkenraad
Jac. de Jong
John F. Kennendylaan 251
9203 JT Drachten
Telefoon 0512-364829
email: debeukenootjes@hotmail.com
 

Ledenadministradtie:
De heer Jouke van der Wal
Inialoane 26
9263 RD Garyp
Telefoon 0615492527
E-mail: Jouke van de Wal
 

Secretaris college van kerkrentmeesters:
De heer J. van der Wal
Eendrachtsweg 5
9265 PH Garyp
Telefoon 0653679227
E-mail: dhr. J. van der Wal
 

Secretaris college van diakonie:
Mevrouw H.J. Hoekstra  - Veenstra
Bourren 18
9255 KL Tytsjerk
Telefoon 0511 - 432404 
 

Koster van de Kapelkerk
De heer L. Jonkman
Lege kamp 14
9247 GV Ureterp
Telefoon 0512-522266
Email: dhr L.Jonkman