U bent hier

Bijbelkring

Samen de Bijbel onderzoeken dat is de bedoeling van de maandelijkse Bijbelkring. Acht keer in het seizoen, in de maanden met de bekende ‘r’ in de maand, komen we bij elkaar in de consistorie van de Kapelkerk om bijbelstudie te doen. Geestelijke vitaminen!

veel gelovigen hebben iets met Psalmen. We zingen ze graag in onze erediensten. Er zijn zelfs gemeenten waar tijdens de erediensten uitsluitend(berijmde) Psalmen gezongen worden. Wat is toch het geheim van de populairiteit van die eeuwenoude Psalmen? Waarom raken juist deze liederen ons tot in het diepst van onze ziel? ''De Bijbel in de Bijbel'', wordt het boek der Psalmen ook wel genoemd. De 150 Psalmen als de Bijbel in een notendop. Op de bijbelkring willen we dit seizoen met elkaar op zoek gaan naar het geheim waarom juist de Psalmen ons zó diep raken en daarbij ook ons eigen hart laten (mee) spreken.

Door middel van deze bijbelstudieavonden willen we elkaar helpen om de weg naar God te vinden en om die weg te gaan als discipelen van de Heere Jezus.

Wie zich in deze Bijbelkring wil scharen en samen met ons Gods Woord wil onderzoeken, is heel hartelijk welkom. We komen één keer per maand op dinsdagavond bijeen om 19.30 uur in de consistorie van de Kapelkerk. Rond 21.30 uur sluiten we ons samen-zijn weer met elkaar af.