Welkom bij de Kapelgemeente

Iedere zondagmorgen komen wij samen in de Kapelkerk, Berglaan 10, in het centrum van Drachten. U bent van harte uitgenodigd deze erediensten mee te maken. De morgendiensten beginnen om 9.30 uur. Tijdens alle samenkomsten is er voor de allerkleinsten crèche. Vier keer per jaar is er een Zangdienst om 16.30 uur.

Meer info over onze kerkdiensten vindt u hier.

Het laatste nieuws

Gezang 270:1 en 2

Votum en groet

Ps 44: 1 en 5

Wet

Ps 139: 1 en 14

Gebed

Schriftlezing Joz 7: 1 -15

Ps 119: 53

Preek

Ps 32: 2 en 3

Gebed

Belijdenis

Gez 436: 1 en 4

Zegen

 
... Lees meer

Via deze link kunt u de diensten rechtstreeks meeluisteren: http://www.kerkfoon.nl/pkndrachten

 

De kerkenraad heeft het dringende advies van de classis ontvangen om te stoppen met fysieke diensten.

De kerkenraad heeft besloten dit advies over te nemen.
Daarom is komende zondag de kerkdienst alleen online te volgen.

We Hopen en bidden dat deze... Lees meer