Welkom bij de Kapelgemeente

Iedere zondagmorgen komen wij samen in de Kapelkerk, Berglaan 10, in het centrum van Drachten. U bent van harte uitgenodigd deze erediensten mee te maken. De morgendiensten beginnen om 9.30 uur. Tijdens alle samenkomsten is er voor de allerkleinsten crèche. Vier keer per jaar is er een Zangdienst om 16.30 uur.

Meer info over onze kerkdiensten vindt u hier.

Het laatste nieuws


Afkondigingen 

Gez. 126: 1, 2, 3

Votum en groet

Ps. 26:1,4

Wet

Lezing 1e deel van het Avondmaalsformulier

Ps. 51: 1,4

Gebed

Schriftlezing: Matth 1: 1 - 3 en Gen. 38

Gez. 459: 1, 3, 4 en 7

Preek... Lees meer


Via deze link kunt u de diensten rechtstreeks meeluisteren: http://www.kerkfoon.nl/pkndrachten