U bent hier

Adressen

predikant kapelgemeente
Ds. F. Pierik
Burgemeester Wuiteweg 154
9203 KP Drachten
Tel 0512-358388


Preses kerkenraad
Jac. de Jong
John F. Kennendylaan 251
9203 JT Drachten
Telefoon 0512-364829
email: debeukenootjes@hotmail.com

 

Ledenadministradtie:
De heer Jouke van der Wal
Inialoane 26
9263 RD Garyp
Telefoon 0615492527
E-mail: Jouke van de Wal
 

Secretaris college van kerkrentmeesters:
De heer J. van der Wal
Eendrachtsweg 5
9265 PH Garyp
Telefoon 0653679227
E-mail: dhr. J. van der Wal
 

Secretaris college van diakonie:
Mevrouw C. Veenstra
de Nova Cura 187
9207 BS Drachten
Telefoon 0512 - 518624 
 

Koster van de Kapelkerk
De heer L. Jonkman
Lege kamp 14
9247 GV Ureterp
Telefoon 0512-522266
Email: dhr L.Jonkman