U bent hier

Identiteit kapelgemeente

Zoals elke gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft ook de Hervormde Kapelgemeente een eigen 'kleur'. We zijn een 'wijkgemeente van bijzondere aard' binnen de Protestantse Gemeente Drachten.

De Kapelgemeente is een rechtzinnige gemeente, die zich confessioneel wil profileren en gemeenteleven én gemeenteopbouw wil doen plaatsvinden op  grondslag van de Heilige Schrift als het betrouwbare en door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. De Bijbel is daarom absolute richtlijn voor geloof en leven. De Kapelgemeente wil haar geloof belijden in overeenstemming met de Drie Formulieren van Enigheid: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.