U bent hier

Kinderen (zondagsschool)

Bericht van de zondagsschool
 

Er gaan op dit moment geen kinderen meer naar de zondagsschool. Zoals u een aantal zondagen geleden gemerkt heeft zijn dominees veelal
bereid de kerkdienst inhoudelijk begrijpelijk te maken voor de aanwezige kinderen c.q. jeug. Dit zien wij als zondagsschoolcommissie als een
welkome aanvulling.
 

In overleg met de ouders is besloten de zondagsschool in de huidige samenstelling stop te zetten. Al het materiaal zoals het protocol, verhalen, werkjes e.d. blijven
uiteraard bewaard. De zondagsschoolcommissie heeft gezord voor een aantal kan en klare jaargangen zondagsschool. Mocht de zondagsschool hervat worden, dan kan dit
probleemloos. Betrokken ouders kunnen dan zelf zitting nemen in de zondagsschoolcommissie en zorgdragen voor het gehele proces.
 

De oppasdienst blijft bestaan. Kinderen
tot 5 à 6 jaar (groep 3, dus alleen de kleuterschoolleeftijd) zijn van harte welkom. 
het is fijn wanneer ouders zich voor de dienst even melden bij de oppasdienst. 
Mochten er veel kinderen aangemeld worden dan kan de oppasdienst een beroep doen
op de aanwezige jeugd in de kerk die ongetwijfeld bereid zijn mee te helpen.
 

Iedereen hartelijk dank voor de medewerking de afgelopen jaren. We stellen dat zeer op prijs!
 

Namens de zondagsschoolcommissie,
Johanna Hiemstra

 

Kinderen bij de oppas

Zondags is vaak de regel om naar de kerk te gaan. als er kinderen komen, gebeurd het vaak dat er één ouder thuis blijft om op te passen.
Het is dan ook wel eens fijn als je als ouder samen naar de kerk kunt gaan. Onze kapelgemeente heeft ook voor ouders die nog hele kleine kinderen hebben, die nog niet
naar de kerk of zondagsschool kunnen gaan. Bij de zondagsschool staat een schema. Hier staat ook een oppasrooster bij. De oppas dames willen graag op uw baby of peuter passen. Er is een box
en speelgoed voor de kleintjes aanwezig. Na de prediking tijdens de collecte haalt de ouderling alle kinderen ook de allerkleinsten op zodat de gezinnen weer compleet zijn. Dit doen wij zodat de dominee
over jong en oud de zegen kan uitspreken.


 

Rooster zondagsschool


Voor meer informatie:
Johanna Hiemstra, Heerenacker 24, 8401 VG Gorredijk, telefoon 0513 - 851739, e-mail: Johanna Hiemstra-van der Meulen.