U bent hier

Liturgie

Gez. 449:1,2,3 God enkel licht

Stil gebed

Ps. 112:1 God zij geloofd en hoog geprezen

Wetslezing

Ps.  19:5 zo helpt Gij, God uw knecht

Lezen Romeinen 4

Gebed

Inzameling van de gaven

Ps. 119:64,65 Een smekeling, zo kom ik tot Uw troon

Preek
tekst Romeinen 3:31

Naast Abraham in de schoolbanken
1. zijn leerplicht
2. zijn cijferlijst
3. zijn diploma
 

Ps. 147:7 De Heer' heeft Jakob uitverkoren

Voorbereiding Heilig avondmaal

Dankzegging

Geloofsbelijdenis

Gez. 473:1,2,10 Neem mijn leven laat het, Heer'

Zegen